عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

فرم نظرسنجی کارت اعتباری

بیمه ملت به منظور ارتقای سطح خدمات ارائه شده در کارت اعتباری خود اقدام به ایجاد تغییرات و امکانات این کارت نموده است؛ بدین منظور از شما درخواست می گردد با تکمیل این فرم ما را در این مهم یاری فرمایید.

نام و نام خانوادگی*
Please type your full name.

پست الکترونیک*
لطفا آدرس ایمیل خود را بدرستی وارد نمایید.

تلفن همراه
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.

نام سازمان متبوع

به نظر شما نقاط ضعف کارت اعتباری بیمه ملت چیست؟

ورودی نامعتبر

پیشنهاد شما جهت ارتقا و بهبود کارت اعتباری بیمه ملت چیست؟

ورودی نامعتبر