عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

هتل آسیا

 
 
خدمات
  • ارائه خدمات اقامتی

 

 

 

 

آلبوم تصاویر هتل آسیا

نحوه محاسبه
تعداد اقساط اضافه نرخ ماهیانه پیش پرداخت
6 ماهه  - -

- مبنای قیمت، قیمت رسمی اعلام شده بر روی هر کالا در فروشگاه می باشد.

- دارنده کارت جهت آگاهی از مازاد اقساطی می تواند به فروشگاه مراجعه نماید. (برای این منظور فرمتی خاص طراحی و در تمامی فروشگاههای طرف قرارداد نصب و در معرض دید مراجعه کنندگان می باشد.)

آدرس و تلفن فروشگاه

مشهد - خیابان پاسداران

تلفن : 32220071-051

نظرسنجی از فروشگاه
 

نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی هتل آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟