عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

«کارت اعتباری» بیمه ملت به مخاطبان و اعضای «انجمن مدیریت منابع انسانی ایران» معرفی شد

با همکاری «انجمن مدیریت منابع انسانی ایران» و «مدیریت بیمه‏های اعتباری»، کارت اعتباری بیمه ملت به مخاطبان و اعضای انجمن مدیریت منابع انسانی ایران معرفی شد.
بر اساس این گزارش، سي و هشتمين خبرنامه الكترونيكي انجمن مديريت منابع انساني ايران با نام «سخن انجمن» فروردین ماه 1395 به معرفی کارت اعتباری بيمه ملت به عنوان یک خدمت رفاهی اثربخش و نوآورانه به کارکنان سازمانها مطرح باشد و مزایای آن پرداخته است. خبرنامه یاد شده براي سه هزار نفر از مخاطبان انجمن ارسال شده است.
لازم به ذکر است نسخه الکترونیکی خبرنامه یادشده، از طریق پیوند زیر قابل دسترسی می‏باشد:

لينک سي و هشتمين خبرنامه الكترونيكي انجمن مديريت منابع انساني ايران
http://parsr-media.ir/anjoman/38