عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

پیک فروشگاهی کارت اعتباری توزیع شد

برای اولین بار، دفترچه تبلیغاتی فروشگاههای پذیرنده کارت اعتباری بیمه ملت (با عنوانِ پیک فروشگاهی- ویژه تهران و البرز- اسفند 94) در 14000 نسخه چاپ و در تاریخ 28 بهمن 1394 در تعدادی از سازمانهای طرف قرارداد (سازمانهای دارنده کارت اعتباری) توزیع شد.
بر اساس این گزارش، در این پیک، علاوه بر معرفی کارت اعتباری و فهرست فروشگاهها (با تمرکز بر تهران و کرج)، به منظور افزایش رضایت دارندگان کارت، پیشنهادها و تخفیفهای ویژه برخی پذیرندگان نیز معرفی شده است تا خریدهای سال نو برای مشتریان دارای کارت اعتباری تسهیل و تسریع شود.
یادآور می‏شود مواردی چون تبلیغ و معرفی فروشگاههای پذیرنده کارت اعتباری به دارندگان کارت و تسهیل خرید، از کارکردهای مورد انتظار این پیک است.
لازم به ذکر است نسخه الکترونیکی پیک یادشده در قالب فایل PDF، از اینجا قابل دریافت می ‏باشد.