عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

اعلام نتایج قرعه کشی جشنواره کارت اعتباری

نتایج قرعه کشی جشنواره پذیرندگان و دارندگان کارت اعتباری اعلام شد.

این قرعه کشی در دو بخش پذیرندگان کارت اعتباری و خریداران توسط کارت اعتباری در بازه زمانی شهریور و مهر سال جاری انجام گرفته است. گفتنی است، بر اساس ضوابط جشنواره، پذیرندگان کارت بر اساس مبلغ خرید در دو سطح جایزه نیم سکه و بن تخفیف قرعه کشی شده و برندگان آن تعیین گردیدند و جوایز برندگان به زودی به این عزیزان اهداء خواهد شد