عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

تعاونی مصرف کارکنان وزارت راه و شهرسازی - شعبه آرژانتین

 
برند : -
محصولات
  • مواد خوراکی و آشامیدنی
  • مواد شوینده و بهداشتی
  • مواد پروتئینی
 
 
نحوه محاسبه
تعداد اقساط      پیش پرداخت اضافه نرخ ماهیانه
3 ماهه - -

- مبنای قیمت، قیمت رسمی اعلام شده بر روی هر کالا در فروشگاه می باشد.

- دارنده کارت جهت آگاهی از مازاد اقساطی می تواند به فروشگاه مراجعه نماید. (برای این منظور فرمتی خاص طراحی و در تمامی فروشگاههای طرف قرارداد نصب و در معرض دید مراجعه کنندگان می باشد.)

 

آدرس و تلفن فروشگاه
 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، بلوار دادمان، اراضی عباس آباد، ساختمان وزارت راه و شهرسازی

تلفن :82243863

نظرسنجی از فروشگاه
 

ارائه خدمات و تنوع محصولات تعاونی مصرف کارکنان وزارت راه و شهرسازی را چگونه ارزیابی می کنید؟