عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

صدور بیمه نامه ملت

 
 
محصولات
  • فروش انواع بیمه نامه

 

 

نحوه محاسبه
تعداد اقساط پیش پرداخت اضافه نرخ ماهیانه
6 ماهه حداقل 10 درصد -
8 ماهه حداقل 20 درصد -

- مبنای قیمت، قیمت رسمی اعلام شده بر روی هر کالا در فروشگاه می باشد.

- دارنده کارت جهت آگاهی از مازاد اقساطی می تواند به فروشگاه مراجعه نماید. (برای این منظور فرمتی خاص طراحی و در تمامی فروشگاههای طرف قرارداد نصب و در معرض دید مراجعه کنندگان می باشد.)

 

آدرس و تلفن فروشگاه
لیست نمایندگان صدور بیمه ملت در تهران و شهرستان

تلفن : 02185333