عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

شرکت بافت آزادی

 

برند : -

محصولات :
  • انواع پرده
  • پارچه
  • و...
 

 

نحوه محاسبه
 تعداد اقساط پیش پرداخت اضافه نرخ ماهیانه 
  3 ماهه  حداقل 20 درصد

- مبنای قیمت، قیمت رسمی اعلام شده بر روی هر کالا در فروشگاه می باشد.

- دارنده کارت جهت آگاهی از مازاد اقساطی می تواند به فروشگاه مراجعه نماید. (برای این منظور فرمتی خاص طراحی و در تمامی فروشگاههای طرف قرارداد نصب و در معرض دید مراجعه کنندگان می باشد.)

 

آدرس و تلفن فروشگاه

تهران - کیلومتر یک جاده مخصوص

تلفن : 44655111

 

نظرسنجی از فروشگاه
 

کیفیت محصولات شرکت بافت آزادی را چگونه ارزیابی میکنید؟