عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

راهنمای استفاده از بخش سرویس ویژه دارندگان کارت

کلیه دارندگان کارت اعتباری می توانند با ورود به "بخش سرویس ویژه دارندگان کارت" در سایت کارت اعتباری به آدرس www.mellatcard.ir نسبت به مشاهده لیست خریدهای خود، اعتبار باقیمانده کارت، تغییر رمز ورود به سایت، تغییر رمز کارت اعتباری، پرداخت آنلاین اقساط خریدهای خود و ... اقدام نمایند.

نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به بخش "سرویس ویژه دارندگان کارت" به شرح ذیل می باشد.

نام کاربری: هشت رقم اول کد شناسه درج شده در پشت کارت اعتباری

رمز عبور: رمز عبور هر فرد به صورت پیش فرض کد ملی دارنده کارت می باشد که پس از ورود به سایت می‏بایستی نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.